注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

飞扬三班的博客

 
 
 

日志

 
 

第七单元词语  

2012-12-03 15:42:18|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

7单元

cónglín  huācóng  láojì láofáng  pāishǒu  pāidǎ  bǎo ān  bǎowēn  bǎohù ài hù 

(      )(    )(    )(     )(     )(     )(     )(     )(    )(   )

dòngwù  jǐngwù  huāmāo  māoyǎn  yǎngjīchǎng  jīmáo    qìwèi  wèidào 

(      )(     )(      )(     )(         )(     )(      )(      )

qīngchén  chéndú  jīlíng  bǎilíng  zhuōcóngzi  zhuōná yǔmáo yǔmáoqiú lǐxiǎng 

(      )(      )(      )(     )(        )(     )(     )(      )(       )

lǐfà   huóyuè  yuèjìn  bèngbèngtiàotiào  bènggāo  hónglǐngjīn  dàilǐng 

(   )(     )(      )(            )(     )(           )(     )

xiāoshī  shīluò  juédé  zìjué  rēngxiàng  rēngqiú diàojìn chúdiào yǎnlèi  yǎnsè

(      )(     )(   )(     )(       )(     )(     )(      )(    )(     )

yǎnjīng  dìngjīngyíkàn  miànbāozhǐ  zhǐzhāng  lúnchuān  chuányuán 

(      )(           )(          )(     )(        )(        )

bùjiǔ  jiǔyuǎn   zàihū    jīhū   gānsǐ  sǐqùhuólái  zhìshǎo  zhìgāowúshàng

(      )(     )(      )(     )(     )(         )(     )(             )

wānyāo  yāoguǒ   jiǎnqǐ    jiǎndōngxi  shālì   kēlì   bèimiàn  yìchuángbèi 

(      )(     )(      )(       )(     )(     )(     )(         )

Zhòngliàng zhòngyào bìnglìe  hébìng  yèwǎn  guòyè   xǐhuān  xǐqìyángyáng 

 (       )(     )(   )(      )(      )(     )(     )(           )

qīngshēng  qīngsōng   shíkè      lìkè  yìqún    qúntǐ 

(        )(       )(      )(     )(     )(     )

 

 

  评论这张
 
阅读(100)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018